Van Swinderen Prijs

Uit degenen die in het voorgaande academische jaar binnen de faculteiten Science and Engineering of Medische Wetenschappen zijn gepromoveerd met het judicium cum laude, worden door er een speciale jury vier genomineerd om mee te dingen naar de Van Swinderen Prijs. Elk van hen geeft in december een presentatie over haar of zijn onderzoek. Op grond daarvan kiezen de aanwezige KNG-leden de winnaar van de Van Swinderen Prijs.  Deze prijs bedraagt € 2.500,-, de drie andere kandidaten ontvangen ieder de tweede prijs van € 1.000,-. Bovendien is er een speciale Juryprijs, van eveneens € 1.000,-,  voor de beste Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift.

Winnaar Van Swinderen Prijs 2022

Op dinsdag 13 december 2022 vond de uitreiking van de Van Swinderen Prijs 2022 plaats onder toeziend oog van juryleden Prof. dr. H.H. Kampinga (voorzitter), Prof. dr. M. Tromp (helaas was medejurylid Prof. dr. J.T.M. Elzenga afwezig).

Zowel de juryprijs als de publieksprijs is gewonnen door:

dr. Pavel Enrique Mancera Piña

met de presentatie over zijn proefschrift “Dark matter and angular momentum in nearby disc galaxies”.

De andere genomineerden waren:
– Dr. Laura Fiorini – “Multi-Energy Management of Buildings in Smart Grids
– Dr. Bart Koopman – “Clinical decision-making strategies for rare somatic variants in cancer
– Dr. Bernadet Santema – “Sex differences and atrial fibrillation in heart failure with reduced versus preserved ejection fraction

Meer informatie, terugkijken en een foto-impressie van de avond.