Nobelsymposium

Jaarlijks organiseert het KNG een symposium over de Nobelprijzen van dat jaar. Zodra bekend is aan wie de Nobelprijzen voor scheikunde, natuurkunde, en geneeskunde & fysiologie zijn toegekend, stelt het bestuur een programma samen van 3 lezingen over de verschillende prijswinnaars.

Het aankomende seizoen zal het Nobelsymposium plaatsvinden op vrijdag 6 december 2024. Meer informatie volgt.

Vorig seizoen vond het Nobelsymposium plaats op vrijdag 1 december 2023. Meer informatie en terugkijken.