Doelstelling KNG

Het Koninklijk Natuurkundig Genootschap (KNG), gevestigd te Groningen, is opgericht op 28 februari 1801 onder de naam Natuur- en Scheikundig Genootschap. Het KNG heeft ten doel de belangstelling voor de natuurwetenschappen in ruime kring te bevorderen. Sinds het 175-jarig bestaan in 1976 is het Genootschap gerechtigd tot het voeren van het predicaat “Koninklijk”.

Het KNG is eigenaar van het Concerthuis aan de Poelestraat 30, Groningen. De Kapteyn Zaal (1e verdieping straatkant) is in 2023 gerenoveerd en o.a. versierd met een lijst van alle bestuursleden uit het verleden. Deze bijzondere locatie is te boeken voor uw bijeenkomst of vergadering. Neem voor meer informatie over de faciliteiten, mogelijkheden en het reserveren contact op via: info@hetconcerthuis.nl.

Het Genootschap tracht zijn doelstelling vooral te bereiken door het organiseren van voordrachten en andere instructieve bijeenkomsten, toegankelijk voor leden en andere door het Bestuur toegelaten personen, zoals introducés van de leden en andere geïnteresseerden. Daartoe organiseert het KNG van september tot en met mei maandelijkse lezingen door sprekers die actief zijn in natuurwetenschappelijk onderzoek. De onderwerpen van deze lezingen worden geselecteerd uit een breed scala van onderzoeksgebieden: wiskunde, computerwetenschappen, sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde, milieukunde, technische en aardwetenschappen, biologie, farmacie en medische wetenschappen. Deze lezingen worden gewoonlijk gehouden op de derde dinsdagavond van de maand om 20.00 uur in “Forum Groningen”, Nieuwe Markt 1, Groningen.

Naast bovengenoemde maandelijkse lezingen organiseert het KNG de volgende jaarlijks terugkerende activiteiten:
– De uitreiking van de Van Swinderen Prijs voor de beste Nederlandstalige samenvatting, en de mondelinge presentatie daarvan, van een cum laude proefschrift verdedigd aan de faculteit Science & Engineering (v/h Wiskunde en Natuurwetenschappen), dan wel aan de faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.
– De Jacobus C. Kapteyn lezing, bestemd voor een breed publiek, en te geven door een wetenschappelijke coryfee in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.
– Het Symposium over de Nobelprijzen waarin de drie prijzen voor natuurwetenschappelijk onderzoek van dat jaar worden toegelicht door deskundigen uit diezelfde vakgebieden.

Momenteel telt het Genootschap plm. 650 leden met een brede belangstelling voor ontwikkelingen in de natuurwetenschappen, onder wie veel personeel van de Rijksuniversiteit Groningen en geassocieerde onderzoekscentra, en van de Hanzehogeschool Groningen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u lid worden? Vult u dan het formulier op deze pagina in. De contributie bedraagt € 10,- per jaar.