Contact

Secretaris:
Prof. dr. G.B. Huitema

Administratie en correspondentieadres
E-mail: kng@rug.nl
Telefoon: 050 363 2259

Postadres
Het Koninklijk Natuurkundig Genootschap
p/a Rijksuniversiteit Groningen/FSE
Biomimetics, t.a.v. mw. C.M.L. van Boggelen
Postbus 11103, 9700 CC Groningen

Bankgegevens
IBAN: NL91INGB0000869054