Contact

Administratie en correspondentieadres:

Het Koninklijk Natuurkundig Genootschap
p/a Rijksuniversiteit Groningen/FSE
Ocean Ecosystems, t.a.v. mw. C.M.L. van Boggelen
Postbus 11103, 9700 CC Groningen
e-mailadres: kng@rug.nl,  telefoon: 050 363 2259
IBAN: NL91INGB0000869054

Secretaris:

Dr. A.J. Scheffer,
secretaris van het Koninklijk Natuurkundig Genootschap
Moddermanlaan 20,
9721 GN Groningen
e-mailadres: aj.scheffer@kpnmail.nl