Outreach projecten

Naast het reguliere programma sponsort het KNG ook specifieke outreach projecten en activiteiten om daarmee het belang en de waarde van de natuurwetenschappen bij verschillende maatschappelijke groeperingen onder de aandacht te brengen. Hiermee stimuleert het genootschap verbindende projecten op het gebied van de natuurwetenschappen. Kernbegrippen hierbij zijn “gezond en duurzaam met elkaar leven”, “van elkaar leren” en “verbinden”.

Hieronder een overzicht van recente outreach projecten die gerealiseerd zijn met deelname van het KNG.

Scholierenprojecten
  • Dag van de Aarde 2023: educatief project voor leerlingen in het primair onderwijs rondom de wereldwijd gevierde “Earth Day”
  • PWS Bètamasterclass Groningen: lezingen door jonge wetenschappers uit verschillende natuurwetenschappelijke disciplines voor VWO-scholieren uit klas 4 en 5, om een breed beeld van natuurwetenschappelijk onderzoek te geven.
Media

Voor nadere inlichtingen neem contact op met het Secretariaat via: kng@rug.nl.