Lezing 1872 – Prof. dr. Dirk Slotboom

SprekerProf. dr. D.J. Slotboom (RUG)
TitelCellulaire opname van voedingsstoffen, nieuwe antibiotica, en ontwikkelingen in de structuurbiologie
Datum/tijddinsdag 12 maart 2024 om 20:00u
Taalde lezing wordt in het Nederlands gegeven
Terugkijkendeze lezing vond alleen fysiek plaats in Forum Groningen en is derhalve niet online terug te kijken
Samenvatting

Jaarlijks zijn wereldwijd meer dan een miljoen sterfgevallen het directe gevolg van bacteriële resistentie tegen antibiotica, en het probleem groeit. Daarmee vormt resistentie een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. Om bacteriële infecties in de toekomst te kunnen blijven behandelen zijn nieuwe antibiotica nodig, maar de ontwikkeling ervan in farmaceutische bedrijven gebeurt slechts sporadisch.

In deze lezing zal ik enkele recente voorbeelden geven van veelbelovend onderzoek in de academische wereld naar nieuwe antibiotica. Ik zal ook aangeven hoe het fundamentele onderzoek dat door promovendi en postdocs in mijn eigen onderzoeksgroep wordt verricht zou kunnen bijdragen aan het ontdekken van nieuwe antibiotica. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe moleculen (bouwstenen, voedingsstoffen) uit de omgeving naar binnen worden getransporteerd in levende cellen, een cruciaal proces voor alle vormen van leven.

In de lezing zal ik tevens aandacht besteden aan recente ontwikkelingen in de methoden waarmee de 3-dimensionale structuren van eiwitten opgehelderd kunnen worden, omdat structuurbepaling een belangrijke bijdrage kan leveren aan het begrijpen van de werking, en het verbeteren van de effectiviteit van antibiotica.