Lezing 1856 – Em. prof. dr. Gerard van Bussel

SprekerEm. prof. dr. G.J.W. van Bussel (TU Delft)
TitelHet onttrekken van energie uit wind, fysica uit het verleden?
Datum/tijdwoensdag 5 oktober 2022 om 20:00u
Taal lezingNederlands
Terugkijkende lezing kan online teruggekeken worden via YouTube
Samenvatting

De Oudhollandse windmolens en de zeilschepen waren de motor achter de Gouden 17e eeuw. Door de opkomt van fossiel aangedreven motoren en nucleaire energie is 90% van de oude molens verdwenen. De energiecrisis van 1973 zette onderzoek naar “inheemse” energiebronnen weer op de agenda. In 50 jaar zijn door R&D en marktstimulatie enorme kostenreducties bereikt. In Noordwest Europa is windstroom nu de goedkoopste hernieuwbare elektriciteitsbron. Helemaal als vermeden (maatschappelijke) kosten van fossiel of nucleair worden meegerekend. Grootschalige uitrol van windturbines en windparken wordt voorzien, mits de maatschappij de consequenties accepteert met betrekking tot ruimtegebruik en “horizonvervuiling”.

Kunnen we de slogans “Van het gas af” en “Op naar een 100% duurzame energievoorziening” realiseren? En welk technisch-wetenschappelijk windenergie onderzoek is daarvoor nodig?